Snow
Vào vườn hái rau, phát hiện bộ xương người bị chôn vùi trong bụi cây